Frivillige

Giv nogle timer af din fritid og få en masse igen.

Holde i hånd.

Bliv frivillig på Jægersborghave, og du vil opleve hvor meget din indsats betaler sig tilbage. I en travl hverdag har de ansatte på Jægersborghave begrænset tid til sociale og faglige aktiviteter med de ældre. Her udfylder de frivillige en stor og vigtig opgave ved at yde ekstra omsorg og aktiviteter til beboerne.

Beboerne påskønner i høj grad tiden med de frivillige. Du vil derfor hver dag blive taget imod med en smittende varme og godt humør.

De ansatte og frivillige har et tæt og værdifuldt samarbejde og planlægger i fællesskab forskellige arrangementer og aktiviteter for beboerne. I den sammenhæng har du stor medindflydelse på valg og tilrettelæggelse af aktiviteter.

Sådan bliver du frivillig

Har du lyst til at blive frivillig på Jægersborghave kan du skrive til jægersborghave@gentofte.dk.

Vores forventninger til dig som frivillig

Selvom arbejdet er ulønnet, skal både beboeren, den frivillige og plejepersonalet vide, at de kan regne med hinanden, vi har derfor nogle enkelte forventninger til det at arbejde som frivillig, herunder: Du overholder aftaler og melder fra, hvis du bliver forhindret i et aftalt besøg.

Forsikring

Som frivillig skal du selv tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring. 

Tavshedspligt

Som frivillig underskriver du en erklæring om tavshedspligt. Information om denne, og hvad den indebærer, får du ved opstartssamtalen.

Straffeattest

Gentofte Kommune beder om straffeattest på alle der har kontakt med kommunens borgere.

Du kan bestille en straffeattest på borger.dk under Politi, retsvæsen, forsvar og sende den til ullr@gentofte.dk.

Gaver

Man modtager ikke penge, gaver eller arv fra beboerne.

Dette kan du forvente af os

  • Rundvisning på Jægersborghave
  • Grundig introduktion til beboerne
  • Kontaktperson der kan svare på dine spørgsmål og henvendelser
  • Positiv anerkendelse af din indsats fra beboere og personale
  • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af sociale og faglige aktiviteter.