Aktiv hverdag

Når du er aktiv, øger du din livskvalitet og sundhed.

Hverdagsliv i køkkenhaven.

Gentofte Kommunes indsatsområde 'Træn dig Fri' betyder, at kommunen tilbyder træning og rehabilitering til borgere, der ikke længere har så let ved at klare de daglige gøremål selv.

Målet er, at borgerne genvinder eller fastholder deres fysiske funktionsniveau bedst muligt.

På Jægersborghave tænker vi Træn dig Fri – altså træning og rehabilitering – ind i dagligdagen med fokus på dine interesser og aktiviteter, der giver dig glæde, både mentalt og fysisk.

Aktiviteter til hverdag og fest

I løbet af ugen er der forskellige aktiviteter på Jægersborghave, som du kan deltage i.

Det kan være gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser samt  sang og musik enkeltvis og i grupper. Aktiviteterne kan foregå i afdelingerne, opholdsstuer, salen og i din egen bolig.

Personalet hjælper gerne til med fx tøjfremvisning og andre aktiviteter efter mulighed. Herudover arrangerer vi særlige årstidsbestemte udflugter og fester samt arrangementer i forbindelse med højtiderne.

Hold øje med opslag i afdelingerne, her annoncerer vi aktiviteter og festligheder. Nogle aktiviteter og festligheder bliver pårørende inviteret til.

Senior-fitness

Ved det grønne areal ud mod Hundesømosen er bygget en seniorfitness-bane, som er en oplagt aktivitet alene, med de andre beboere eller sammen med familien.

Gudstjeneste

Vi afholder gudstjeneste en gang om måneden. Tidspunkt for gudstjenesten og den pågældende præst finder du i opslag i afdelingerne.

Ønsker du at tale med en præst uden for gudstjenesten, kan personalet formidle kontakten.

Flere aktiviteter

På Gentofte Kommunes hjemmeside kan du læse om mange flere aktiviteter, følg linket øverst på siden.