Husavisen

Jægersborghaves blad udkommer 11 gange om året.

Forsiden på Jægersborghavebladet.

Jægersborghavebladet er en intern husavis, der udkommer hver måned, dog ikke om sommeren, hvor den udkommer som dobbeltnummer. Husavisens formål er at orientere, underholde og oplyse om husets interne aktiviteter og begivenheder.

 

Vi er altid glade for indlæg til Jægersborghavebladet, og du kan både som beboer, pårørende og medarbejder sende indlæg til jaegersborghave@gentofte.dk. Se fristen for indlæg forrest i bladet.