Husavisen

Jægersborghaves blad udkommer seks gange om året.

Forsiden på Jægersborghavebladet.

Jægersborghavebladet er en intern husavis, der udkommer hver anden måned. Husavisens formål er at orientere, underholde og oplyse om husets interne aktiviteter og begivenheder.

 

Vi er altid glade for indlæg til Jægersborghavebladet, og du kan både som beboer, pårørende og medarbejder sende indlæg til jaegersborghave@gentofte.dk. Se fristen for indlæg forrest i bladet.