Om os

Her kan du læse om Jægersborghaves værdier og organisering.

Blomsterkrukke i atriumgården.
»Man bygger huse af mursten og mørtel
man bygger hjem af gode relationer.
Man fylder huse med møbler og inventar,
man fylder hjem med forståelse og tilgivelse.
Man bruger huse til at bo i,
man bruger hjem til at leve livet i.«

 

Vi ønsker, at vores fire værdier – hjemlighed, fællesskab, respekt og faglighed – er tydelige i vores arbejde i dagligdagen.

Skulle du som beboer eller pårørende opleve det modsatte, vil vi gerne i dialog med jer om dette, da vi altid er åbne over for andre måder at opfatte tingene på.

Det er vores mål for den enkelte beboer,

 • at kunne leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og ydeevne,
 • at der i respekt for den enkeltes ansvar for egen situation ydes støtte til egen omsorg,
 • at arbejde livgivende og aktiverende,
 • at arbejde med meningsfuld hverdagsrehabilitering,
 • at ønsket om en værdig livsafslutning ud fra den enkeltes grundsyn og livsholdning bliver respekteret.

Vi arbejder også efter de ni værdier, der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:

 • interesse
 • respekt
 • ligeværd
 • helhed
 • indfølingsevne
 • engagement
 • tolerance
 • tillid
 • åbenhed.