Beboer- og pårørenderåd

På Jægersborghave har vi et aktivt beboer- og pårørenderåd.

Sti i Hundesømosen.

Rådets opgave det er at fungere som et forum for dialog mellem beboere og pårørende samt ledere og medarbejdere i tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne.

Hvis du har mulighed for at deltage i de fem årlige møder, kan du få indsigt i de tiltag og det arbejde, der laves på Jægersborghave. Rådet skal holde møde mindst tre gange om året, men vi har valgt at mødes mindst en gang i kvartalet.

Derudover holder vi hvert efterår en pårørendeaften, hvor vi drøfter et fagligt emne, holder valg til beboer- og pårørenderådet samt hygger os med en let anretning. Alle beboere kan deltage i rådet, hvis de har lyst, de skal bare orientere forstanderen for at få mødeindkaldelserne.

Rådet bliver inddraget, når der skal fastlægges retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligerne. Eksempler er arbejdsrutiner, kostplaner, pleje og omsorg, aktiviteter, samvær m.m.

Det er rådets opgave at drøfte væsentlige problemstillinger, inden ledelsen træffer beslutning. Rådet kan komme med indstillinger til ledelsen, hvis rådet ønsker ændringer. Når ledelsen har truffet afgørelse i den enkelte sag, får rådets medlemmer besked.

Rådet følger Jægersborghaves økonomiske udvikling, de årlige budgetter samt huslejeudviklingen.

Rådet skal høres om de tilsynsrapporter, som Gentofte Kommune og embedslægen udarbejder i forbindelse med deres tilsyn.

Alle medlemmer og suppleanter til rådet har tavshedspligt med hensyn til eventuelle personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten er også gældende efter hvervets ophør.

Referat fra møderne bliver bragt her på hjemmesiden – se linket øverste på siden – og i ’Jægersborghavebladet’.

Har du punkter, som du ønsker behandlet på møderne, skal du skrive til beboer- og pårørenderådet. Læg brevet i postkassen ved administrationen. Du kan også skrive til rådets sekretær på jaegersborghave@gentofte.dk.

Hvis du er interesseret i at deltage i rådets arbejde, kontakt os da venligst på jaegersborghave@gentofte.dk.