Husets medarbejdere

Jægersborghaves medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Jægersborghaves medarbejdere.

I afdelingerne er der ansat plejepersonale med forskellige kompetencer og uddannelser. Der er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, rengøringsmedarbejdere, sygehjælpere og sygeplejersker. Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningen.

Jægersborghave er organiseret i to afdelinger med hver tre etager. Til hver gruppe er der fælles opholds- og spisestue med køkken.

Aftenmedarbejderne samarbejder med aftensygeplejersken, og natmedarbejderne samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral. Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Medarbejderne bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, diabetes, palliativ pleje samt kost og ernæring.

I vores MED-gruppe vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.

Video med medarbejderne

På hjemmesiden ’Viden på tværs’ kan du se en video, hvor medarbejderne fortæller om deres arbejde med demensramte.