Husets medarbejdere

Jægersborghaves medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Jægersborghaves medarbejdere.

I afdelingerne er der ansat plejepersonale med forskellige kompetencer og uddannelser. Der er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, rengøringsmedarbejdere, sygehjælpere og sygeplejersker. Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningen.

Jægersborghave er organiseret i to huse med hver tre etager. Til hver gruppe er der fælles opholds- og spisestue med køkken.

Aftenmedarbejderne samarbejder med aftensygeplejersken, og natmedarbejderne samarbejder med natsygeplejersken i døgnplejens vagtcentral. Endvidere samarbejder vi med akutteamet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Medarbejderne bliver løbende videreuddannet inden for fx demens, diabetes, palliativ pleje samt kost og ernæring.

I vores MED-gruppe vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og så videre.