Historien om Jægersborg Slot

Stedet har en lang historie. Området har tilhørt Margrethe 1. og har været jagtsted tilbage til 1401. Allerede under Frederik 2. blev området brugt til jagt, og i 1600 nedlagde han en hel landsby for at få plads til sine jagtudfoldelser. Frem til 1670 hed området Ibstrup, men det blev omdøbt, da man anlagde Jægersborg Dyrehave.

Det første egentlige slot på stedet blev opført af Christian 4. i 1611, hvor Frederik 2.’s jagtgård blev revet ned. Jægersborg Slot blev opført samtidig med opførelsen af Rosenborg, og de to slotte har lignet hinanden i størrelse og stil.

Slottet blev derefter brugt af forskellige af kongehusets medlemmer som lyst- eller jagtslot. Christian 5. ombyggede slottet, så det mistede sit renæssancepræg, og i 1761 blev det revet ned igen, da murene slog revner.

Jægersborg Allé

Jægersborg Allé blev anlagt i 1706 på kongens befaling. Kongen ønskede en prægtig og fornem vej ud til sit jagtslot i Jægersborg, og en forbindelsesvej mellem slottene i Jægersborg og Charlottenlund. Kongens hovbønder fik til opgave at udføre det kæmpemæssige anlægsprojekt.

Omkring 1700 var alléer kommet på mode blandt Europas enevældige konger. Alléen var en del af den barokke havekunst og et synligt symbol i landskabet på den enevældige konges magt. En yderligere understregning af kongens magt var, at han var den eneste, der havde lov til at færdes på alléen. Den fungerede som færdselsnerven i et system af kongelige jagtveje i området.

Først i 1829 blev alléen åbnet for offentlig færdsel. Det var ikke gratis at færdes med køretøjer, derfor blev der bygget bomhuse, så man kunne betale for at køre på vejen til bommanden. Pengene blev brugt til at vedligeholde vejen.

I 1912 overtog Gentofte Kommune vejen, og i 1913 blev det helt gratis at benytte den.

’Hemmelighederne’ fra Jægersborg Slot blev restaureret

I en fornem bygning som et slot havde man indvendige toiletter, såkaldte ’hemmeligheder’, hvorfra der måtte etableres afløb. Kanalerne førte til en voldgrav, som formodes at have omkranset slottet på alle fire sider.

’Hemmelighederne’ er fra 1609 og var oprindeligt slottets kloakker. Af selve slottet er kun fundamentrester tilbage, mens de murede hvælvinger, der udgør kanalerne, er meget velbevarede.

Der er ståhøjde i kanalerne, for at man kunne gå igennem og rense dem, og dette gør, at det i dag er muligt at gå ind og udføre restaureringsarbejdet.

Selvom murværket er velbevaret, er der dog steder, hvor fugten i årenes løb er trængt ned og har vasket fugerne ud, og derfor blev stenene løse eller faldt ned. Det er disse partier, der er blevet repareret, så hvælvene igen er intakte og opnår deres fulde statiske styrke.

Arbejdet blev udført i efteråret 2011.

Gentofte Lokalhistoriske Forening udgav i 2014 et temahæfte om Jægersborg Slot og by. Følg linket øverst på siden.