Visionsproces

Borgermøde under visionsproces.

Vi vil gerne bygge det rigtige - derfor har vi brug for mange forskellige vinkler på fremtidens plejebolig. Det var udgangspunktet for at invitere alle borgere i Gentofte til at deltage i værdiprocessen. Samtidig har vi inviteret "eksperter" med mange forskellige specialer med ind også: for eksempel en fremtidsforsker, en demenskonsulent og en forsker i helende arkitektur.

Startskuddet var et borgermøde i september 2010, hvor Gentofte-borgerne var inviteret til en aften som satte ældre-liv på dagsordenen. Derefter blev der afholdt 3 temamøder om henholdsvis hjemlighed, livskvalitet og fremtidens ældre for borgere og andre interesserede. Der blev holdt 1 temamøde for personale på ældreområdet med emnet arbejdsmiljø i fremtidens plejebolig.

På alle møderne er er borgeres og fagfolks bidrag indsamlet. Dels i form af materiale som blev produceret på mødet, og i form af udfyldte spørgekort om forventninger til livskvalitet, hjemlighed og fremtid plus et ark med anbefalinger og bekymringer i relation til projektet.

Her kan du se det værdibaserede byggeprogram, som er kernen i konkurrencen. Heri beskrives visionerne for brugen af boligerne, arealerne og alt det som de skal kunne give både beboere, pårørende og lokalsamfundet. , som er kernen i konkurrencen. Heri beskrives visionerne for brugen af boligerne, arealerne og alt det som de skal kunne give både beboere, pårørende og lokalsamfundet., som er kernen i konkurrencen. Heri beskrives visionerne for brugen af boligerne, arealerne og alt det som de skal kunne give både beboere, pårørende og lokalsamfundet. , som er kernen i konkurrencen. Heri beskrives visionerne for brugen af boligerne, arealerne og alt det som de skal kunne give både beboere, pårørende og lokalsamfund.