Tilsyn

Pleje & Sundhed Myndighed udfører tilsyn på Jægersborghave.

Tilsynsrapport.

Det er lovpligtigt for Gentofte Kommune at lave mindst et uanmeldt tilsyn i alle plejeboliger årligt. Dette skal sikre, at kvaliteten af plejeboligerne opfylder de krav, som kommunen har stillet.

I Gentofte Kommune foretages der også årligt et anmeldt tilsyn, der foregår som et dialogmøde mellem plejeboligens beboer- og pårørenderåd og Pleje & Sundhed Myndighed.

Disse tilsynsrapporter er tilgængelige hos forstanderen og på Gentofte Kommunes hjemmeside, følg linket øverst på siden.